O nás

Jsme sehraný tým profesionálních a laických zdravotníků, který se začal formovat v roce 2005 za účelem organizace a zabezpečení zdravotní a záchranářské činnosti na skautských i neskautských akcí. První nasazení tým absolvoval na podzim 2005 při závodu Napříč Prahou-přes tři jezy a v roce 2006 již zajišťoval ošetřovnu v rámci středoevropského jamboree Orbis. Od té doby se tým podílel na zdravotním zajištění mnoha národních i mezinárodních akcí.

Co děláme

Zdravotní zajištění akcí

Zajištění dozoru a poskytnutí první pomoci, provoz ošetřovny včetně lůžkové části.

Využíváme vlastní vybavení (stany, vyšetřovací lehátka, zdravotnické vybavení, výpočetní techniku pro vedení evidence aj.), takže naše nasazení klade na organizátory minimální požadavky.

Školení a maskování

Pořádáme semináře a školení první pomoci, včetně akreditovaných kurzů Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA).

Školení můžeme přizpůsobit na míru dle požadavků.

Zároveň se zabýváme maskováním zranění pro potřeby různých kurzů a cvičení a organizací maskérských kurzů.

Zvyšování vlastní kvalifikace

Neustále si prohlubujeme vlastní znalosti formou e-learningů, seminářů a školení. Abychom byli připraveni na akce, které zajišťujeme, několikrát do roka pořádáme praktická týmová setkání - cvičení.

 

 

Reference

Předchozí dobrá zkušenost. Znalost akcí podobného typu a jejich možných problémů. Odbornost.


Obrok
2015

Spolupráce z důvodu volné kapacity a dostatečného personálního i materiálového zajištění ošetřovny.


Korbo
2018

Hlavním a také rozhodujícím důvodem spolupráce byla velikost akce. Stěží by jsme dokázali sehnat tým proškolených a zkušených záchranářů. Dalším důvodem byla smlouva, kterou se SZT zavázal řešit tuto problematiku po svém a tak jsme se mohli věnovat jiným věcem, aby jsme akci udělali lepší.


Obrok
2017

Díky za to co děláte a jak to děláte! Díky za váš přístup a ochotu společně hledat řešení vzniklých problémů.


Středoevropské jamboree
2014

Profesionální schopnosti a osobní přístup Vašich kolegů přispěly nejen k úspěšnému průběhu konferencí, ale zanechaly také dobrý dojem v jejich účastnících a napomohly tak k pozitivnímu vnímání České republiky v zahraničí.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2009

Oceňujeme vlastní polní zázemí SZT.
Zajištění nepřetržité služby, materiální vybavení, zodpovědný přístup, preference služby poskytované skauty.


Korbo
2019

Díky letitým dobrým zkušenostem nebylo pochyby s kým chceme na Obroku spolupracovat.


Obrok
2019

Dobré zkušenosti a profesionalita týmu.


Středoevropské jamboree
2014

Spolupráce se SZT na základě doporučení a dobrých zkušeností z minulých let.


Středoevropské jamboree
2014

Jménem MŠMT mi dovolte, abych Vám i Vašim kolegům srdečně poděkoval za výbornou spolupráci při zajištění zdravotního dohledu během konferencí a galavečeří pořádaných ministerstvem v rámci předsednictví České republiky v Radě EU v první polovině roku 2009.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2009

Spolupráce na základě předešlých referencí, očekávaný skautský přístup.


Intercamp
2016

...dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem vedení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy poděkoval za přípravu a organizaci prvního ročníku zážitkové výukové akce pro naše studenty...Z ohlasů našich studentů víme, že se jim zážitková simulační výuka velmi líbila...


Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta
2017

Navázání na tradici před rok 2009. Spokojenost s asistencí v minulých letech.


3 jezy
2017

Celková spolupráce s týmem SZT, který byl na Obroku 2015 byla bezproblémová. SZT nám byl nápomocen již během příprav a to velmi důležitými postřehy a radami k zajištění bezpečnosti na tábořišti i mimo něj. Tým SZT si zvládl poradit i s našimi nestandardními požadavky.


Obrok
2015

Děkuji za skvělou komunikaci jak před akcí, tak na ní a po ní, za vaší profesionalitu a ochotu řešit vzniklé problémy.


Středoevropské jamboree
2014

Několik čísel

0
členů týmu
0
let zkušeností
0
pacientů v naší péči
0
proběhlých akcí

Zaujali jsme vás ?

Chci se přidat

členové týmu

Buba

vedoucí týmu

Do týmu přišel v roce 2009, ještě jako student záchranářství, nicméně již tehdy byl nejvyšším členem.
Od roku 2014 tým vede. Své domovské středisko má v Klecanech. 
Když má zrovna volný čas, povídá si se včelami…

Léňa

zástupce vedoucího týmu

Usměvavá pravá ruka šéfa, která je v týmu od roku 2009.
Profesí zdravotní sestra a matka, původem ze Znojma.
Kromě rodiny, skautingu a němčiny nic nestíhá…

 

 

 

 

Kontaktujte nás